top of page

restauració de teulada i reforç estructural  
C/Progrés

TIPOLOGIA

Restauració i Reforç Estructural

CIUTAT

Barcelona

ANY

2021

Enderrocament de bigues de fusta de teulada  d'habitatge en planta baixa, col·locació de noves bigues i reforç estructural.

bottom of page