top of page

restauració integral de façana  
C/Igualada

Restauració integral de façana amb enderroc de lloses de balcó i reconstruccio de les mateixes. Restauració del parament vertical, elements de serralleria, desbastat i pintura. 

TIPOLOGIA

Restauració Façana

CIUTAT

Barcelona

ANY

2021

bottom of page